14:13:21 Europe / Stockholm
2021-09-13 17:09:04
Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
InstrumentSE0014731089 NWG
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier3 542 952
Antal rösträtter3 542 952
 
Transaktionen
Datum2021-09-10
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 742 952
 - direkt innehavda rösträtter3 742 952
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier15,5 %
 - direkt innehavda rösträtter15,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,5 % 3 742 952
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,5 % 3 742 952
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 742 952
 - andel av rösträtter15,5 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.