13:48:32 Europe / Stockholm
2021-09-13 21:32:28
Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
InstrumentSE0014731089 Shares
InnehavareMawer Investment Management Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 246 423
Antal rösträtter1 246 423
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 043 131
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 043 131
Andel
 - aktier4,33123 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,33123 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,33123 % 1 043 131
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,33123 % 1 043 131
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMawer Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter942 407
 - andel av rösträtter3,91301 %
 - bolagManulife Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter100 724
 - andel av rösträtter0,41822 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 043 131
 - andel av rösträtter4,33123 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.