13:18:55 Europe / Stockholm
2021-02-15 18:43:22
Flaggningsmeddelande i Nordnet AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559073-6681 Nordnet AB (publ)
InstrumentSE0015192067 Aktie
InnehavarePremiefinans K. Bolin AB
 
Före transaktionen
Antal aktier24 924 857
Antal rösträtter24 924 857
 
Transaktionen
Datum2021-02-15
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier25 003 182
 - direkt innehavda rösträtter25 003 182
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,001 %
 - direkt innehavda rösträtter10,001 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,001 % 25 003 182
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,001 % 25 003 182
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.