12:22:44 Europe / Stockholm
2021-02-23 16:07:40
Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Stamaktier
InnehavareAB Sagax
 
Före transaktionen
Antal aktier9 125 000
Antal rösträtter9 125 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-02-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 546 056
 - direkt innehavda rösträtter11 546 056
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,25798 %
 - direkt innehavda rösträtter6,25798 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,25798 % 11 546 056
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,25798 % 11 546 056
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSatrap Kapitalförvaltning AB
 - antal rösträtter11 546 056
 - andel av rösträtter6,25798 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 546 056
 - andel av rösträtter6,25798 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.