13:10:59 Europe / Stockholm
2021-09-23 15:16:46
Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 434 512
Antal rösträtter9 434 512
 
Transaktionen
Datum2021-09-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 569 193
 - direkt innehavda rösträtter9 569 193
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,009 %
 - direkt innehavda rösträtter5,009 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,009 % 9 569 193
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,009 % 9 569 193
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 569 193
 - andel av rösträtter5,009 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.