03:40:07 Europe / Stockholm
2020-10-16 17:40:54
Flaggningsmeddelande i Odd Molly International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556627-6241 Odd Molly International AB
InstrumentStamaktie A
InnehavareRolfshammar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-10-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 260 110
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 260 110
Andel
 - aktier8,81176 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter8,81176 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,81176 % 4 260 110
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,81176 % 4 260 110
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMillennium Fastigheter Holding AB
 - antal rösträtter4 260 110
 - andel av rösträtter8,81176 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 260 110
 - andel av rösträtter8,81176 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnGustav Björndahl
 - telefon0735170008
 - mejlgustav.bjorndahl@glimstedt.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.