19:40:13 Europe / Stockholm
2019-11-08 16:17:14
Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556596-6438 Oncopeptides AB
InstrumentSE0009414576 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 750 000
Antal rösträtter2 750 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 797 762
 - direkt innehavda rösträtter2 797 762
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,05 %
 - direkt innehavda rösträtter5,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05 % 2 797 762
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05 % 2 797 762
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 797 762
 - andel av rösträtter5,05 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.