11:22:08 Europe / Stockholm
2024-05-23 14:35:15
Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556596-6438 Oncopeptides AB
InstrumentSE0009414576 Aktie
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 821 675
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 821 675
Andel
 - aktier5,02898 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,11803 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,11803 % 10 821 675
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,11803 % 10 821 675
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter10 521 957
 - andel av rösträtter4,97628 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter299 718
 - andel av rösträtter0,14174 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 821 675
 - andel av rösträtter5,11803 %
 
Kommentar
Flaggning beräknad på nytt antal utestående aktier (215 186 246) och röster (211 441 841) efter registrerad företrädesemission.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.