03:16:45 Europe / Stockholm
2021-10-27 21:36:50
Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556596-6438 Oncopeptides AB
InstrumentAktie
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier4 300 000
Antal rösträtter4 300 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 000 000
 - direkt innehavda rösträtter2 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,66 %
 - direkt innehavda rösträtter2,66 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,66 % 2 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,66 % 2 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 000 000
 - andel av rösträtter2,66 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.