08:44:58 Europe / Stockholm
2020-10-06 08:39:41
Flaggningsmeddelande i Opus Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556390-6063 Opus Group AB
InstrumentSE0001696683 Aktie
InnehavareAndra AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier20 053 189
Antal rösträtter20 053 189
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJonas Eixmann
 - telefon031-704 2900
 - mejlcompliance@ap2.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.