13:05:16 Europe / Stockholm
2020-10-06 14:55:15
Flaggningsmeddelande i Opus Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556390-6063 Opus Group AB
InstrumentShare
InnehavareOgrai Bidco AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier268 750 499
 - direkt innehavda rösträtter268 750 499
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier92,17225 %
 - direkt innehavda rösträtter92,17225 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 192,17225 % 268 750 499
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT92,17225 % 268 750 499
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter268 750 499
 - andel av rösträtter92,17225 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.