16:47:19 Europe / Stockholm
2024-02-15 08:34:05
Flaggningsmeddelande i Peab AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556061-4330 Peab AB
InstrumentSE0000106205 Peab AB ser B
InnehavarePindab Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier56 113 115
Antal rösträtter275 900 369
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-14
Gränsvärde för antal aktier20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier59 380 365
 - direkt innehavda rösträtter279 167 619
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier20,05756 %
 - direkt innehavda rösträtter46,1488 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 146,1488 % 59 380 365
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT46,1488 % 59 380 365
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.