20:14:05 Europe / Stockholm
2024-02-12 15:31:46
Flaggningsmeddelande i Pierce Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556967-4392 Pierce Group AB (publ)
InstrumentSE0015658364 Common shares
InnehavareEast Capital Financial Services AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 500 000
 - direkt innehavda rösträtter3 500 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,41 %
 - direkt innehavda rösträtter4,41 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,41 % 3 500 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,41 % 3 500 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagEast Capital Financial Services AB
 - antal rösträtter3 500 000
 - andel av rösträtter4,41 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 500 000
 - andel av rösträtter4,41 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.