13:04:17 Europe / Stockholm
2021-09-20 09:48:09
Flaggningsmeddelande i Prevas Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556252-1384 Prevas Aktiebolag
Instrumentaktie
InnehavareLänsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt
 
Före transaktionen
Antal aktier90 000
Antal rösträtter900 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningOmstämpling
Datum2021-09-16
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier90 000
 - direkt innehavda rösträtter90 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,71 %
 - direkt innehavda rösträtter0,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,5 % 90 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,5 % 90 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter90 000
 - andel av rösträtter0,5 %
 
Kommentar
Omstämpling från A till B-aktier
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.