16:01:06 Europe / Stockholm
2024-02-20 17:09:52
Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556427-7993 Pricer Aktiebolag
InstrumentSE0000233934 Share
InnehavareGöran Sundholm
 
Före transaktionen
Antal aktier15 475 220
Antal rösträtter15 475 220
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-15
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 559 406
 - direkt innehavda rösträtter16 559 406
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,09935 %
 - direkt innehavda rösträtter9,28131 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,28131 % 16 559 406
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,28131 % 16 559 406
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 559 406
 - andel av rösträtter9,28131 %
 
Kommentar
-
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.