16:39:49 Europe / Stockholm
2024-02-14 14:46:33
Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556427-7993 Pricer Aktiebolag
InstrumentSE0000233934 Aktie
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 096 654
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 096 654
Andel
 - aktier4,93803 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,91101 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,91101 % 8 096 654
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01665 % 27 450
 
TOTALT4,92766 % 8 124 104
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter8 082 227
 - andel av rösträtter4,90226 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter41 877
 - andel av rösträtter0,0254 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 124 104
 - andel av rösträtter4,92766 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.