19:49:25 Europe / Stockholm
2024-02-12 14:12:51
Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556427-7993 Pricer Aktiebolag
InstrumentSE0000233934 Aktie
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 180 881
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 180 881
Andel
 - aktier4,9894 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9621 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9621 % 8 180 881
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01673 % 27 586
 
TOTALT4,97883 % 8 208 467
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter8 129 852
 - andel av rösträtter4,93115 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter78 615
 - andel av rösträtter0,04768 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 208 467
 - andel av rösträtter4,97883 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.