12:33:44 Europe / Stockholm
2021-09-15 14:16:52
Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556427-7993 Pricer Aktiebolag
InstrumentSE0000233934 Pricer B
InnehavareAlcur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 624 366
Antal rösträtter5 624 366
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 489 366
 - direkt innehavda rösträtter5 489 366
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,94 %
 - direkt innehavda rösträtter4,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,91 % 5 489 366
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,91 % 5 489 366
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 489 366
 - andel av rösträtter4,91 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.