23:08:47 Europe / Stockholm
2021-02-22 09:20:52
Flaggningsmeddelande i Railcare Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556730-7813 Railcare Group AB
InstrumentSE0010441139 Common Stock
InnehavareOtus Capital Management Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier1 257 716
Antal rösträtter1 257 716
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 164 974
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 164 974
Andel
 - aktier4,82907 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,82907 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,82907 % 1 164 974
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,82907 % 1 164 974
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMaga Micro Cap Fund
 - antal rösträtter394 063
 - andel av rösträtter1,63348 %
 - bolagLGT Select Eq Global-Pool Otus
 - antal rösträtter265 947
 - andel av rösträtter1,10241 %
 - bolagRegents of Univ Michigan
 - antal rösträtter504 964
 - andel av rösträtter2,09319 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 164 974
 - andel av rösträtter4,82907 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.