12:57:57 Europe / Stockholm
2021-02-19 09:38:36
Flaggningsmeddelande i Readly International AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556912-9553 Readly International AB (publ)
InstrumentSE0014855292 Ordinary shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier1 821 534
Antal rösträtter1 821 534
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2020-11-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 859 779
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 859 779
Andel
 - aktier5,05492 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,05492 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05492 % 1 859 779
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,19137 % 70 408
 
TOTALT5,24629 % 1 930 187
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter70 200
 - andel av rösträtter0,19081 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 859 987
 - andel av rösträtter5,05549 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 930 187
 - andel av rösträtter5,24629 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.