23:48:41 Europe / Stockholm
2021-02-18 14:53:34
Flaggningsmeddelande i Readly International AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556912-9553 Readly International AB (publ)
InstrumentSE0014855292 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier1 922 580
Antal rösträtter1 922 580
 
Transaktionen
Skäl för flaggningOptionslösen
Datum2020-12-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 913 936
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 913 936
Andel
 - aktier5,16841 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,16841 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,16841 % 1 913 936
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02334 % 8 644
 
TOTALT5,19175 % 1 922 580
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter62 600
 - andel av rösträtter0,16905 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 859 980
 - andel av rösträtter5,0227 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 922 580
 - andel av rösträtter5,19175 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.