23:16:47 Europe / Stockholm
2021-02-19 09:38:40
Flaggningsmeddelande i Readly International AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556912-9553 Readly International AB (publ)
InstrumentSE0014855292 Ordinary shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier1 904 187
Antal rösträtter1 904 187
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 804 187
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 804 187
Andel
 - aktier4,9105 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9105 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9105 % 1 804 187
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,36498 % 134 100
 
TOTALT5,27548 % 1 938 287
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter78 300
 - andel av rösträtter0,21311 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 859 987
 - andel av rösträtter5,06237 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 938 287
 - andel av rösträtter5,27548 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.