23:01:16 Europe / Stockholm
2021-02-18 15:44:52
Flaggningsmeddelande i Readly International AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556912-9553 Readly International AB (publ)
InstrumentSE0014855292 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier1 909 301
Antal rösträtter1 909 301
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2020-12-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 909 301
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 909 301
Andel
 - aktier5,18952 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,18952 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,18952 % 1 909 301
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0361 % 13 279
 
TOTALT5,22562 % 1 922 580
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter62 600
 - andel av rösträtter0,17015 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 859 980
 - andel av rösträtter5,05547 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 922 580
 - andel av rösträtter5,22562 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.