23:33:04 Europe / Stockholm
2021-02-18 11:51:40
Flaggningsmeddelande i Recipharm AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-8425 Recipharm AB (publ)
InstrumentSE0005757267 A and B shares
InnehavareRoar BidCo AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier96 053 193
 - direkt innehavda rösträtter287 861 193
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier95,14706 %
 - direkt innehavda rösträtter98,32656 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 198,32656 % 96 053 193
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT98,32656 % 96 053 193
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter287 861 193
 - andel av rösträtter98,32656 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.