23:38:44 Europe / Stockholm
2021-02-19 10:16:32
Flaggningsmeddelande i Recipharm AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-8425 Recipharm AB (publ)
InstrumentSE0005757267 Ordinary Shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-02-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 486 958
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 486 958
Andel
 - aktier5,42642 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,87317 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,87317 % 5 486 958
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,00729 % 21 368
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0326 % 95 486
 
TOTALT1,91306 % 5 603 812
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley & Co. International plc
 - antal rösträtter5 494 428
 - andel av rösträtter1,87572 %
 - bolagPrime Dealer Services Corp.
 - antal rösträtter20 856
 - andel av rösträtter0,00712 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Services LLC
 - antal rösträtter88 016
 - andel av rösträtter0,03005 %
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter512
 - andel av rösträtter0,00017 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 603 812
 - andel av rösträtter1,91306 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.