22:42:16 Europe / Stockholm
2021-02-22 13:49:27
Flaggningsmeddelande i Recipharm AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-8425 Recipharm AB (publ)
InstrumentSE0005757267 B-Shares
InnehavareUBS Group AG
 
Före transaktionen
Antal aktier5 427 696
Antal rösträtter5 427 696
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier76 429
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter76 429
Andel
 - aktier0,07559 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,02609 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02609 % 76 429
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,02609 % 76 429
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagUBS Fund Management (Switzerland) AG
 - antal rösträtter46 837
 - andel av rösträtter0,01599 %
 - bolagUBS Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter6 354
 - andel av rösträtter0,00217 %
 - bolagUBS Asset Management (UK) Limited
 - antal rösträtter23 238
 - andel av rösträtter0,00793 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter76 429
 - andel av rösträtter0,02609 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.