08:58:28 Europe / Stockholm
2020-11-20 17:05:41
Flaggningsmeddelande i Rizzo Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556540-1493 Rizzo Group AB
InstrumentSE0000396822 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier14 939 907
Antal rösträtter14 939 907
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-11-18
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier108 658 357
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter108 658 357
Andel
 - aktier10,92 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,92 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,92 % 108 658 357
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,92 % 108 658 357
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter108 093 044
 - andel av rösträtter10,86 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter564 683
 - andel av rösträtter0,06 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter108 658 357
 - andel av rösträtter10,92 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier och röster till följd av att interimsaktie omvandlats till aktie i samband med företrädesemission. Beräkning har gjorts på det antalet utestående aktier och röster som efter företrädesemissionen funnits registrerats hos bolagsverket per 2020-11-18 vilket uppgår till 994 914 779 aktier och 994 917 479 röster.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.