08:54:57 Europe / Stockholm
2020-11-20 17:17:40
Flaggningsmeddelande i Rizzo Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556540-1493 Rizzo Group AB
InstrumentSE0000396822 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier108 658 357
Antal rösträtter108 658 357
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-11-19
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier108 462 727
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter108 462 727
Andel
 - aktier9,71 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,71 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,71 % 108 462 727
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,71 % 108 462 727
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter108 298 044
 - andel av rösträtter9,69 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter164 683
 - andel av rösträtter0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter108 462 727
 - andel av rösträtter9,71 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier och röster till följd av att nyemitterade aktier i samband med bolagets riktade emission har registrerats hos bolagsverket. Det nya antalet som är registrerat hos bolagsverket och som används vid beräkning uppgår till till 1 117 221 040 aktier och 1 117 223 740 röster.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.