19:50:06 Europe / Stockholm
2024-04-15 13:46:50
Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556036-0793 SAAB Aktiebolag
InstrumentSE0000112385 Shares and derivatives instruments (CFD/Warrant)
InnehavareSociete Generale SA
 
Före transaktionen
Antal aktier165 237
Antal rösträtter165 237
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier129 714
 - direkt innehavda rösträtter129 714
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,09549 %
 - direkt innehavda rösträtter0,08246 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,08246 % 129 714
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,04356 % 4 787 550
 
TOTALT3,12602 % 4 917 264
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete Generale SA
 - antal rösträtter2 563 650
 - andel av rösträtter1,62977 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter2 353 614
 - andel av rösträtter1,49625 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 917 264
 - andel av rösträtter3,12602 %
 
Kommentar
Övrigt : Delisting of listed call warrant and its OTC Hedge
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.