12:49:23 Europe / Stockholm
2020-10-14 15:40:20
Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentShare
InnehavareFutur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier118 874 673
Antal rösträtter44 434 587,6
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier27 106 195
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 710 619,5
Andel
 - aktier1,88219 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,81401 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,81401 % 27 106 195
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,81401 % 27 106 195
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFutur Pension Försäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter2 710 619,5
 - andel av rösträtter0,81401 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 710 619,5
 - andel av rösträtter0,81401 %
 
Kommentar
ISIN: SE0009554454, SE0009580715, SE0009580707, SE0011844091
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.