12:24:27 Europe / Stockholm
2021-09-22 15:05:42
Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentSE0009554454 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier81 064 710
Antal rösträtter81 064 710
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier80 564 710
 - direkt innehavda rösträtter80 564 710
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter2,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,3 % 80 564 710
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,3 % 80 564 710
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.