23:04:17 Europe / Stockholm
2021-02-19 09:49:54
Flaggningsmeddelande i Scandi Standard AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556921-0627 Scandi Standard AB
InstrumentSE0005999760 Ordinary
InnehavareThemvar Hodlings ULC
 
Före transaktionen
Antal aktier6 000 000
Antal rösträtter6 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagThemvar Holdings ULC
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagThemvar One ULC (formerly Carton Group Holdings ULC)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagThemvar Six Ltd (formerly Carton Jersey Ltd)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagThemvar Eight ULC (formerly Carton Group ULC)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.