12:01:05 Europe / Stockholm
2019-09-11 10:31:01
Flaggningsmeddelande i Scandi Standard AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556921-0627 Scandi Standard AB
InstrumentSE0005999760 Ordinary shares
InnehavareCarnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 430 424
Antal rösträtter3 430 424
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-09-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 221 848
 - direkt innehavda rösträtter3 221 848
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,87709 %
 - direkt innehavda rösträtter4,87709 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,87709 % 3 221 848
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,87709 % 3 221 848
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 221 848
 - andel av rösträtter4,87709 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKarl Norin
 - telefon0724025034
 - mejlkarl.norin@carnegiefonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.