09:29:15 Europe / Stockholm
2020-10-13 15:55:20
Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0007439112 Common stock
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier2 970 625
Antal rösträtter2 970 625
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 237 218
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 237 218
Andel
 - aktier5,39663 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,39663 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,39663 % 3 237 218
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,39663 % 3 237 218
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter3 109 804
 - andel av rösträtter5,18422 %
 - bolagCapital International, Inc.
 - antal rösträtter127 414
 - andel av rösträtter0,21241 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 237 218
 - andel av rösträtter5,39663 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.