12:51:41 Europe / Stockholm
2021-02-23 15:59:53
Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0007439112 AK
InnehavareAMF Pensionsförsäkrings AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 204 904
Antal rösträtter3 204 904
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 144 904
 - direkt innehavda rösträtter1 250 000
 - indirekt innehavda rösträtter1 894 904
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter1,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter3 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 3 144 904
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 3 144 904
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter1 894 904
 - andel av rösträtter3 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 144 904
 - andel av rösträtter4,98 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.