13:49:46 Europe / Stockholm
2021-09-22 14:38:55
Flaggningsmeddelande i SkiStar Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556093-6949 SkiStar Aktiebolag
InstrumentSE0012141687 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 929 419
Antal rösträtter3 929 419
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 912 584
 - direkt innehavda rösträtter3 912 584
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter3,52 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,52 % 3 912 584
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,52 % 3 912 584
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 912 584
 - andel av rösträtter3,52 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.