19:26:20 Europe / Stockholm
2024-04-18 20:21:16
Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000171100 Common Stock
InnehavareBank of America Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier6 546 726
Antal rösträtter2 265 993
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-15
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 834 734
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 520 140
Andel
 - aktier0,85788 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,73063 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,73063 % 8 834 734
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,28028 % 1 503 257
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,05815 % 32 963 764
 
TOTALT6,06906 % 43 301 755
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMERRILL LYNCH INTERNATIONAL
 - antal rösträtter20 788 300
 - andel av rösträtter5,51782 %
 - bolagBOFA SECURITIES EUROPE SA
 - antal rösträtter1 552 370
 - andel av rösträtter0,41204 %
 - bolagBOFA SECURITIES, INC.
 - antal rösträtter524 455
 - andel av rösträtter0,13921 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter22 865 125
 - andel av rösträtter6,06907 %
 
Kommentar
Notifications aggregates Shares & Voting Rights for Class A (SE0000171100) & Class B (SE0000120669). Our voting rights have crossed 5% threshold whereas shareholding is below 5% threshold.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.