09:02:06 Europe / Stockholm
2020-10-08 16:28:28
Flaggningsmeddelande i Starbreeze AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556551-8932 Starbreeze AB
InstrumentSE0007158928 STAR A - STAR B
InnehavareDigital Bros S.p.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier72 858 470
Antal rösträtter553 373 636
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-09-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier80 744 451
 - direkt innehavda rösträtter583 431 549
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,14317 %
 - direkt innehavda rösträtter25,93487 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,93487 % 80 744 451
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,93487 % 80 744 451
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter583 431 549
 - andel av rösträtter25,93487 %
 
Kommentar
ISIN: SE0005992831
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.