12:08:38 Europe / Stockholm
2021-10-13 16:30:32
Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556721-3078 Stillfront Group AB (publ)
InstrumentSE0015346135 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier37 739 638
Antal rösträtter37 739 638
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-08
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier37 439 638
 - direkt innehavda rösträtter37 439 638
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,94 %
 - direkt innehavda rösträtter9,94 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,94 % 37 439 638
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,94 % 37 439 638
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.