23:47:44 Europe / Stockholm
2021-02-22 14:36:40
Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556294-7845 Stockwik Förvaltning AB
InstrumentSE0012257970 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier254 125
Antal rösträtter254 125
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier247 716
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter247 716
Andel
 - aktier4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,95 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,95 % 247 716
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,95 % 247 716
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter247 416
 - andel av rösträtter4,94 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter300
 - andel av rösträtter0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter247 716
 - andel av rösträtter4,95 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettosälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.