03:15:44 Europe / Stockholm
2024-06-11 16:37:20
Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559223-8694 Storskogen Group AB (publ)
InstrumentSE0016797732 Shares/derivates instruments (Warrant/OTC))
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier720 076
Antal rösträtter720 076
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-06-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier812 559
 - direkt innehavda rösträtter812 559
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,04819 %
 - direkt innehavda rösträtter0,02692 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02692 % 812 559
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,8473 % 85 924 576
 
TOTALT2,87422 % 86 737 135
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter43 393 827
 - andel av rösträtter1,43778 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter43 353 308
 - andel av rösträtter1,43644 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter86 747 135
 - andel av rösträtter2,87422 %
 
Kommentar
Changes due to: Issuance of warrants and its OTC hedge
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.