02:28:03 Europe / Stockholm
2024-06-11 16:19:59
Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559223-8694 Storskogen Group AB (publ)
InstrumentSE0016797732 Shares/derivates instruments (Warrant/OTC))
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier812 559
Antal rösträtter812 559
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-06-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier819 286
 - direkt innehavda rösträtter819 286
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,04859 %
 - direkt innehavda rösträtter0,02715 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02715 % 819 286
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,19072 % 35 937 304
 
TOTALT1,21787 % 36 756 590
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter18 400 474
 - andel av rösträtter0,60967 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter18 356 116
 - andel av rösträtter0,6082 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter36 756 590
 - andel av rösträtter1,21787 %
 
Kommentar
Changes due to: Delisting of warrants and its OTC hedge
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.