22:31:35 Europe / Stockholm
2021-02-19 15:37:57
Flaggningsmeddelande i Swedbank AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent502017-7753 Swedbank AB
InstrumentSE0000242455 Ordinary Shares
InnehavareJPMorgan Chase & Co.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier42 927 482
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter42 927 482
Andel
 - aktier3,79215 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,79215 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,79215 % 42 927 482
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,79186 % 8 965 495
 
TOTALT4,58401 % 51 892 977
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJ.P. Morgan Securities LLC
 - antal rösträtter827 389
 - andel av rösträtter0,07309 %
 - bolagJ.P. Morgan Securities plc
 - antal rösträtter51 065 588
 - andel av rösträtter4,51092 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter51 892 977
 - andel av rösträtter4,58401 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.