18:35:09 Europe / Stockholm
2022-09-29 18:09:25
Flaggningsmeddelande i Swedish Match AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556015-0756 Swedish Match AB
InstrumentSE0015812219 Shares
InnehavareElliott Investment Management LP
 
Före transaktionen
Antal aktier27 332 492
Antal rösträtter27 332 492
 
Transaktionen
Datum2022-09-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier84 305 396
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter84 305 396
Andel
 - aktier5,53 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,53 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,53 % 84 305 396
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,08 % 16 427 984
 
TOTALT6,61 % 100 733 380
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagElliott International LP
 - antal rösträtter69 506 030
 - andel av rösträtter4,56 %
 - bolagElliott Associates LP
 - antal rösträtter26 876 973
 - andel av rösträtter1,76 %
 - bolagThe Liverpool Limited Partnership
 - antal rösträtter4 350 377
 - andel av rösträtter0,29 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter100 733 380
 - andel av rösträtter6,61 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.