08:53:19 Europe / Stockholm
2020-10-15 17:56:43
Flaggningsmeddelande i Swedish Match AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556015-0756 Swedish Match AB
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 902 227
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 902 227
Andel
 - aktier4,8719 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,8719 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,8719 % 7 902 227
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,00161 % 2 615
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,13088 % 212 280
 
TOTALT5,00439 % 8 117 122
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter124 954
 - andel av rösträtter0,07704 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter346 069
 - andel av rösträtter0,21336 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 841 767
 - andel av rösträtter1,13549 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter23 897
 - andel av rösträtter0,01473 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter239
 - andel av rösträtter0,00015 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter2 569 049
 - andel av rösträtter1,58388 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter1 989 398
 - andel av rösträtter1,22651 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter8 769
 - andel av rösträtter0,00541 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter1 115
 - andel av rösträtter0,00069 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter145 090
 - andel av rösträtter0,08945 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter130 471
 - andel av rösträtter0,08044 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter75 149
 - andel av rösträtter0,04633 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter860 853
 - andel av rösträtter0,53073 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter302
 - andel av rösträtter0,00018 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 117 122
 - andel av rösträtter5,00439 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJana Blumenstein
 - telefon+44 20 7743 3650
 - mejlemeadisclosures@blackrock.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.