11:16:34 Europe / Stockholm
2023-11-06 09:14:35
Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559058-4826 SynAct Pharma AB
InstrumentSE0008241491 Ordinary
InnehavareJeppe Øvil Øvlesen
 
Före transaktionen
Antal aktier4 707 246
Antal rösträtter4 707 246
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2023-10-31
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 707 246
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 707 246
Andel
 - aktier13,23339 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter13,23339 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 113,23339 % 4 707 246
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT13,23339 % 4 707 246
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBioinvest ApS
 - antal rösträtter3 531 644
 - andel av rösträtter9,92844 %
 - bolagGoodwind Holding GmbH
 - antal rösträtter1 161 777
 - andel av rösträtter3,26608 %
 - bolagQuantass ApS
 - antal rösträtter13 825
 - andel av rösträtter0,03887 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 707 246
 - andel av rösträtter13,23339 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.