14:48:46 Europe / Stockholm
2023-08-21 15:20:58
Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559058-4826 SynAct Pharma AB
InstrumentSE0008241491 Aktie
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 588 483
Antal rösträtter1 588 483
 
Transaktionen
Datum2023-08-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 591 054
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 591 054
Andel
 - aktier5,00002 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,00002 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00002 % 1 591 054
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00002 % 1 591 054
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 567 597
 - andel av rösträtter4,9263 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter23 457
 - andel av rösträtter0,07372 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 591 054
 - andel av rösträtter5,00002 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärde genom nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.