09:38:13 Europe / Stockholm
2023-11-06 09:14:24
Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559058-4826 SynAct Pharma AB
InstrumentSE0008241491 Ordinary
InnehavareThomas Jonassen
 
Före transaktionen
Antal aktier4 722 276
Antal rösträtter4 722 276
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2023-10-31
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 722 276
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 722 276
Andel
 - aktier13,27564 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter13,27564 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 113,27564 % 4 722 276
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT13,27564 % 4 722 276
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBioinvest ApS
 - antal rösträtter3 531 644
 - andel av rösträtter9,92844 %
 - bolagGoodwind Holding GmbH
 - antal rösträtter1 161 777
 - andel av rösträtter3,26608 %
 - bolagTJ Biotech Holding ApS
 - antal rösträtter28 855
 - andel av rösträtter0,08112 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 722 276
 - andel av rösträtter13,27564 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.