13:02:54 Europe / Stockholm
2021-09-22 11:23:20
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556410-8917 Tele2 AB
InstrumentB class
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-21
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier44 762 518
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter44 762 518
Andel
 - aktier6,4609 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99698 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99698 % 44 762 518
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,07888 % 706 638
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,03705 % 331 908
 
TOTALT5,11291 % 45 801 064
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter287 693
 - andel av rösträtter0,03211 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter1 475 719
 - andel av rösträtter0,16473 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter17 965 590
 - andel av rösträtter2,00555 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter294 565
 - andel av rösträtter0,03288 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter9 193
 - andel av rösträtter0,00102 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter8 092 002
 - andel av rösträtter0,90333 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter7 413 195
 - andel av rösträtter0,82755 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter284 693
 - andel av rösträtter0,03178 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter16 063
 - andel av rösträtter0,00179 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter3 960 771
 - andel av rösträtter0,44215 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter509 109
 - andel av rösträtter0,05683 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter1 458 558
 - andel av rösträtter0,16289 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 028 232
 - andel av rösträtter0,44968 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter937
 - andel av rösträtter0,0001 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter4 744
 - andel av rösträtter0,00052 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter45 801 064
 - andel av rösträtter5,11291 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going below 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.