21:35:54 Europe / Stockholm
2024-04-15 14:35:11
Flaggningsmeddelande i Tobii AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556613-9654 Tobii AB
InstrumentSE0002591420 Shares
InnehavareJohn Mikael Spahiu Elvesjö
 
Före transaktionen
Antal aktier4 800 000
Antal rösträtter4 800 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 796 548
 - direkt innehavda rösträtter12 796 548
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,48 %
 - direkt innehavda rösträtter5,48 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,48 % 12 796 548
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,48 % 12 796 548
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 796 548
 - andel av rösträtter5,48 %
 
Kommentar
Please contact me if you have any questions. The number of shares 'before' is an approximation due to several transactions. The total number held 'before' and 'after' doen NOT include shares held via Tjänstepension based on my interpretation of FI rules.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.